Mapowanie strumienia wartości

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas produkcji, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. lean gry Najważniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i eksploatowanych surowców. Skorzystanie z metod lean management stwarza szansę uzyskania takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe techniki z dziedziny lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania oceny, które działania są niepotrzebne dla firmy.